Trio Snickeri AB i Rydaholm (Värnamo Kommun) är ett familjeföretag som startade 1950. Under dessa år har Trio skaffat sig en mycket stor erfarenhet när det gäller tillverkning av möbler och möbeldetaljer i massivträ, där stolar har blivit en specialitet. Trio är idag under-leverantör till flera av landets ledande möbeltillverkare.

Tillverkningen sker i nyrenoverade lokaler där Trio lagt stor vikt vid logistik och miljötänkande. Maskinparken håller hög standard där också moderna CNC-styrda maskiner används.Ett väl utvecklat nätverk med leverantörer av detaljer i t ex metall, glas etc. gör att Trio även kan
leverera färdiga produkter och kompletta interiörer.

Hög kvalitet och leveranssäkerhet har alltid bidragit till goda och långsiktiga kundrelationer.